Preuzimanja:

Eksportovani modeli iz Weka radnog okruženja za klasifikaciju poređenja:
Naive Bayes
Random Forests
Support Vector Machines

Podaci korišćeni za treniranje i testiranje:
ARFF datoteka sa podacima
Narodne umotvorine:
Poređenja