eZbirka je jedinstvena platforma za prikupljanje i pretragu narodnih umotvorina na srpskom jeziku. Ona omogućava korisnicima unos i pretragu unesenih umotvorina. Pored manuelnog unosa, sistem koristi komponentu koja je u mogućnosti da neke vrste umotvorina, poput poređenja, sama prikuplja sa weba uz pomoć tehnika procesuiranja jezika i rudarenja teksta.

U prvoj verziji sistema omogućen je ručni unos i pretraga svih vrsta umotvorina (poređenja, poslovice, zagonetke, pripovetke, pesme), dok je automatizovana komponenta fokusirana samo na prikupljanje poređenja.